utorok 1. júna 2021

Prezentácie ročníkových prác

 
V tomto školskom roku sme pracovali na rôznych témach ročníkových prác – podľa nášho záujmu. Počas prezentácie svojej práce sme prezentovali, čo sme sa o vybranej téme dozvedeli, aké nové poznatky sme získali, vyjadrili svoje názory a podali návrhy na riešenie rôznych problémov súvisiacich s témou našej práce. Pracovali sme na rôznych experimentoch, predviedli praktické ukážky, odpovedali na zvedavé otázky spolužiakov, ba dokonca sme mali pripravené kvízy, vytvorené pomocou rôznych nástrojov.   

V tomto školskom roku sa naši rodičia obhajob nezúčastnili. Pani učiteľka Čepová však všetko nahrávala a zostrih videa rodičom doručila. Počas jednotlivých vystúpení sa žiaci dozvedeli veľa nových informácií z rôznych tém.  
Za všetky odprezentované práce patrí žiakom 4.A obrovská pochvala. Na záver školského roka dostane každý zo 4.A triedy osvedčenie o vykonaní ročníkovej práce.