piatok 28. decembra 2018

List Ježiškovi

Každý z nás napísal list Ježiškovi :-)


Vianočná tvorivá dielňa

V utorok, 11.12., sme v našej triede vytvorili niekoľko vianočných škriatkov. Tak ako minulý školský rok, aj teraz viedla tvorivú dielňu Nelkina mamka, pani Puškárová. Pod jej vedením a s pomocou mamičiek sme zažili príjemné popoludnie a vytvorili tieto krásne dekorácie :-)

Ďakujeme :-)

utorok 11. decembra 2018

Nelkin úspech vo výtvarnej súťaži


Žiaci našej školy  sa zapojili do výtvarnej súťaže organizovanej Okresným úradom v Humennom pod názvom „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany.“ Téma tohto ročníka bola: „Veď aj ja som záchranár.“
Naša Nelka Puškárová sa v konkurencii prác žiakov ZŠ a MŠ z okresu Humenné umiestnila na krásnom 1.mieste. Ocenenie si bola prevziať na okresnom úrade v sprievode našej pani učiteľky a svojho ocka. Nelkina práca postupuje na celoslovenské kolo, ktorého organizátorom bude sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra SR.
Nelka, srdečne blahoželáme a držíme palce v celoslovenskom kole!


pondelok 10. decembra 2018

Mikuláš v našej triede

V štvrtok nás navštívil Mikuláš :-)

Ďakujeme za darčeky a posnažíme sa splniť všetky dobré  skutky, ktoré sme mu spomínali...