nedeľa 28. októbra 2018

Kultúrne dedičstvo

Zapojili sme sa do aktivity venovanej Októbrovým týždňom eTwinning! NSS v Žiline vyhlásila výtvarnú súťaž v kreslení a maľovaní na tému: Kultúrne dedičstvo.
Cieľom Európskeho roka kultúrneho dedičstva je podnietiť objavovanie a spoznávanie kultúrneho dedičstva Európy a posilnenie pocitu príslušnosti k spoločnej európskej rodine. Kultúrne dedičstvo je všade okolo nás: v našich mestách, prírode, aj archeologických lokalitách. Nachádzame ho v remeselných zručnostiach, príbehoch, hudbe, v umení, literatúre, alebo vo filme.
Úlohou žiakov v súťaži na tému Kultúrne dedičstvo bolo výtvarne stvárniť akoukoľvek technikou túto tému a to na maximálnom formáte A3 :-)

sobota 20. októbra 2018

Naša cesta do školy :-)

Naše filmové dielko je na svete :-)
Animáciu sme vytvárali v programe Zu3D a zvuk v Audacity.
Fotografie z nahrávania: 

streda 3. októbra 2018