štvrtok 24. decembra 2020

Mapa Slovenska

 Čo sme už spoznali?  Začíname...😉
 

 

Mikuláš 2020

Tak ako každý rok, aj tento rok na nás sv. Mikuláš nezabudol. Napriek zložitej situácii sa dohodol s anjelom a čertom a vyrazili medzi žiačikov 1. stupňa našej školy. Navštívili aj nás, mali sme veľkú radosť. Ďakujeme :-)


 


Víťazi národnej súťaže eTwinning 2020

 Aj v tomto roku sme medzi víťazmi. V Národnej súťaži eTwinning 2020 sme získali krásne 2. miesto.

Žiaci 4.A patrili medzi víťazov Národnej súťaže eTwinning aj v roku 2019, kedy realizovali počas školského roka projekt Malí programátori s českou partnerskou školou v Trutnove. Na základe dobrej spolupráce sa naše partnerské školy dohodli na jej pokračovaní v podobe projektu Erasmus+ KA2 Malí programátori, na realizáciu ktorého získali finančnú podporu. Víťazstvo v tohtoročnej súťaži patrí však aj učiteľom prvého stupňa našej školy a vedeniu školy, ktorí sa zapojili do projektu Erasmus+ . Na základe jeho realizácie sme mohli opäť založiť eTwinningový projekt, teraz však pod názvom Malí – veľkí programátori. Aj keď niektoré aktivity realizovali iba žiaci 4.A, mnohé z nich sú výsledkom spolupráce učiteľov a žiakov oboch partnerských škôl zapojených do projektu Erasmus+.

A čo bolo cieľom projektu, ktorý získal pekné 2. miesto? V spolupráci so ZŠ Komenského v Trutnove (Česká republika) oboznámiť sa s rôznymi užitočnými aplikáciami a nástrojmi, osvojiť si algoritmické myslenie a základné programovacie princípy kódovaním v programovacom jazyku Scratch, konštruovaním programovateľných stavebníc a programovaním robotických hračiek. Žiaci a učitelia z oboch škôl si prostredníctvom mobilít odovzdávali (a budú odovzdávať) skúsenosti v tejto oblasti a riešiť rôzne úlohy hostiteľských krajín, oboznamovať sa s novými spôsobmi využitia IKT a ponúknuť praktické nápady na začlenenie programovania a robotiky do vyučovania - navrhnúť ich využitie v predmetoch 1. stupňa ZŠ.

Tohoročná súťaž musela byť z dôvodu pandemických opatrení odložená až na jeseň. Aj keď boli školy viac mesiacov zatvorené a vyučovanie prebiehalo na diaľku, napriek všetkému bola tohoročná odborná hodnotiaca komisia skutočne nadšená. Do súťaže bolo prihlásených 32 skvelých projektov. Výber bol veľmi ťažký, žiaľ počet miest v kategóriách bol limitovaný.   https://www.etwinning.sk/aktuality/vitazi-narodnej-sutaze-etwinning-2020-32


 

Hour of Code 2020

Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zúčastnili celosvetovej akcie Hodina kódu. Pridali sme sa tak k učiteľom a žiakom vo viac ako 180. krajinách, ktorých cieľom je rozvíjať digitálne zručnosti, logické myslenie žiakov a tiež ukázať, že každý si môže vyskúšať programovanie bez akýchkoľvek predchádzajúcich skúseností.

Aktivita Hodina kódu sa koná každý rok počas týždňa vzdelávania a informatiky, v tomto školskom roku prebehla v týždni medzi 5. až 11. decembrom 2020. Na Slovensku je iniciátorom Hodiny kódu (Hour of Code) spoločnosť Microsoft.

Vyskúšali sme si programovanie vo virtuálnom prostredí populárnych hier, rozprávok či filmov, mali možnosť absolvovať kurzy, alebo sledovať výukové videá na https://hourofcode.com/us . S veľkým záujmom sme programovali - zapojili sme sa do aktivity Adventný kalendár so súťažou Scratch Cup. V štúdiu:  https://scratch.mit.edu/studios/28168764/ Hodina kódu bola pre nás výbornou príležitosť ou ako zmysluplne využiť čas strávený pri počítačoch.

Fotogaléria: http://zshu.sk/index.php/projekty/erasmus-mali-programatori/item/1565-hour-of-code-2020
 

Koľko lásky sme zabalili do škatúľ od topánok?

Blížia sa najkrajšie sviatky v roku Vianoce a nie každý má možnosť sadnúť si za štedrovečerný stôl so svojou rodinou.

Mnohí dôchodcovia v domovoch dôchodcov pociťujú osamelosť práve počas vianočných sviatkov. Lenže vďaka projektu „Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok“ si mnohí obyvatelia domovov dôchodcov nájdu pod stromčekom balíčky plné radosti a lásky. Do projektu, ktorý beží na celom Slovensku, sme sa zapojili aj my :-) Ďakujeme všetkým, ktorí sa neváhali zapojiť a pomohli nám zabaliť kúsok zo svojho srdiečka do krabíc. Zo srdca ďakujeme za všetky.