nedeľa 26. augusta 2018

Zoznam školských pomôcok– 2. ročník

Zoznam školských pomôcok– 2. ročník

Milí žiaci a rodičia! Dúfam, že ste si užili zaslúžený oddych a tešíte sa na nový školský rok  :-)
Tu je zoznam pomôcok do 2. ročníka. Poprosím Vás na všetkých zošitoch vypísať čitateľne hlavičku (podľa zoznamu predmet, napr. SJL - domáce úlohy, meno a priezvisko žiaka a triedu). Nástup do školy je 3.9., zošity, výkresy, farebné papiere, toaletné papiere a mydlo budem od žiakov zbierať 4.9. Prajem ešte pekný zvyšok prázdnin!
Pani učiteľka :-)
Slovenský jazyk a literatúra:
1.            školský zošit – č. 512
2.            domáce úlohy – č. 512
3.            kontrolné diktáty – č. 512
4.            cvičné diktáty – č. 512
5.            čítanie – č. 512
6.            písanie – č. 512
7.            zošit na pravopisné cvičenia – č. 512
Matematika:
1.            školský zošit – č. 523
2.            geometria – č. 520
3.            domáce úlohy – č. 523
4.            písomky – č. 523
5.            päťminútovky – č. 523
6.            geometria – č. 5110
Prvouka:
1.            školský zošit – č. 523
ŠKD:
1.            školský zošit – č. 523
Anglický jazyk:
1.            školský zošit č. - 512
2.            veľký čistý zošit A4
Iné:
Slovník na oznamy  - na prvú stranu napísať mená a kontakt na oboch rodičov + bydlisko a poisťovňu žiaka
Na prvú stranu v slovníčku napísať:
-       meno dieťaťa
-       trvalé bydlisko
-       meno otca + telefónne číslo
-       meno matky + telefónne číslo
-       zdravotná poisťovňa


Viac tu: https://slniecka9.webnode.sk/news/pomocky-pre-druhakov/
Slovník na domáce úlohy
Žiacka knižka
Výtvarná výchova:
Igelitový obrus, výkresy A4  (30 kusov) a A3 (20 kusov), farebný papier (2 kusy), anilinové (vodové) farby, temperové (alebo akrylové) farby, ceruzky, guma, voskovky, pastelky Progress, 4 štetce (tenký a hrubý guľatý, tenký a hrubý plochý), handrička, pohár z umelej hmoty, plastelína, lepidlo tyčinkové, lepidlo disperzné (napr. Herkules), nožnice, suchý pastel.
Telesná výchova:
Tričko, ponožky, cvičky (alebo tenisky so svetlou podrážkou), švihadlo a tepláková súprava.
Pomôcky na každý deň:
V peračníku mať 2 perá, 2 ceruzy, gumu, pastelky a tyčinkové lepidlo, nožnice, pravítko (trojuholník s ryskou), tvrdý obal na zošity, strúhadlo.
Hygienické potreby:
2 toaletné papiere, tekuté mydlo, uterák s pútkom a s menom žiaka.
Každý žiak prinesie na začiatku školského roka 1 izbovú rastlinu, o ktorú sa bude starať počas celého školského roka.