streda 26. mája 2021

Tvorba plagátov - Ázia

Program Microsoft PowerPoint je skvelý nástroj na vytváranie prezentácií. Môže byť tiež použitý tvorbu tlačiteľných plagátov rôznych veľkostí. Stačí nastaviť rozmery, navrhnúť plagát a vytlačiť. Aj my sme sa takto oboznámili s ďalším nástrojom, prostredníctvom ktorého môžeme prezentovať svoje vedomosti, práce a aktivity.

V tomto školskom roku spoznávame svet, pri tvorbe plagátov sme spracovali témy ako:    

  1. Objavenie Ázie
  2. Poloha Ázie
  3. Významné štáty Ázie
  4. Zaujímavosti Ázie
  5. Cestujeme do Ázie

Svoje plagáty sme odprezentovali pred spolužiakmi. Niektorí využili možnosť nahrať vlastný komentár, ktorý spustili pri prezentovaní.
Okrem tvorby plagátov na tému Ázia bola pre nás zážitkom skupinová práca pri opakovaní učiva Ameriky. Žiaci v skupinách spoločne vyhľadávali informácie, čím si prehĺbili poznatky a stali sa tak skvelým rozšírením učiva predmetu obohatenie. Žiaci mali vopred pripravenú online nástenku, na ktorú vkladali svoje príspevky. Žiaci sa prostredníctvom týchto aktivít učia argumentovať a obhajovať svoje názory. Výsledkom ich spolupráce v skupine je však aj akceptácia iných názorov a tvorba spoločných výstupov.


utorok 25. mája 2021

Zem pre nás – my pre Zem - eTwinning v 4.A

V tomto školskom roku sme sa zapojili do ďalšieho eTwinningového projektu. Medzinárodný projekt pod názvom Zem pre nás - my pre Zem realizujeme spoločne s ďalšími partnerskými školami zo Slovenska (Tvrdošín) a Českej republiky ( Hustopeče a Hradec Králové).


Projekt je zameraný na rôzne aktivity, ktoré umožnia žiakom osvojiť si zásady správania voči prírode a tiež jej ochrany, spoznávajú dôležitosť prírody pre človeka, vzájomnú potrebu a ovplyvňovanie sa. Výsledky ich práce zhmotnia do didakticko-edukačných pomôcok, využiteľných vo vyučovaní tém s enviromentálnou tematikou.

Všetci sme si rôznymi aktivitami pripomenuli aj nedávny sviatok - Deň Zeme. Žiaci si na základe zrealizovaných aktivít uvedomili, že prírodné zdroje našej planéty sú takmer vyčerpané, ovzdušie je znečistené, odpad a globálne otepľovanie ohrozujú životy ľudí a živočíchov. Nezabudli ani na konkrétnu pomoc našej Zemi a vyzbierali odpadky v okolí našej školy.

Žiaci aj prostredníctvom tohto projektu spoznávajú klímu a životné prostredie okolia svojej aj partnerskej školy, skúmajú mieru znečistenia ovzdušia vo svojom regióne, krajine, navrhnú spôsoby recyklácie odpadu v svojej domácnosti, škole, meste. Z enviropojmov, s ktorými sa stretnú počas práce na projekte, vytvoria enviroslovník - didaktickú pomôcku. Na základe spolupráce vytvorených zmiešaných envirotímov vznikajú nové priateľstvá ako základ ďalšej spolupráce.

V ďalších dňoch nás čakajú ešte mnohé zaujímavé spoločné aktivity - žiaci , rozdelení do medzinárodných envirotímov práve sledujú spotrebu vody vo svojich domácnostiach, vyrábajú dážď, realizujú rôzne pokusy, recyklujú odpad, budú tvoriť enviropexesá.... Tešíme sa aj na ďalšie online stretnutie.

http://zshu.sk/index.php/projekty/e-twinning/item/1624-zem-pre-nas-my-pre-zem-etwinning-v-4-a

 

 

pondelok 24. mája 2021

Logická olympiáda

Školské kolo Logickej olympiády sa uskutočnilo v apríli. Žiaci 1. stupňa spoločne riešili príklady v priestoroch školskej jedálne. Dvaja žiaci - Martin Lepót a Alexander Kriška postúpili na celoslovenské kolo - v ktorom boli tiež úspešní. Martin - 6. miesto a Alex - 17. miesto. Pekné výsledky, srdečne blahoželáme.

Výsledky tu: http://www.logickaolympiada.sk/mena-vi-azov-lo-2021.html


nedeľa 23. mája 2021

Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

 2. júna 2021 sa vo Vihorlatskom múzeu v Humennom konalo okresné kolo v recitácii poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín.

Napriek predchádzajúcemu dištančnému vyučovaniu sme sa na okresné kolo pripravili a našu školu v každej kategórii reprezentovali žiaci :
1. kategória – poézia : Michal Adam Demčák (3.A)
                      - próza :  Jerguš Hennel (4.A)
2. kategória – poézia : Karin Stanovčáková (5.B)
                     - próza : Sofia Pirochová (6.B)
3. kategória – poézia : Nina Bodnárová (9.C)
                     - próza : Katarína Morvaiová (7.B)

Jergušovi gratulujeme k reprezentácii našej školy v tejto súťaži.

Viac tu:  http://zshu.sk/index.php/nase-uspechy/uspechy-2020-2021/item/1636-hviezdoslavov-kubin-okresne-kolo