piatok 27. novembra 2020

Aj dargováci bubnovali

 19. novembra sa aj na našej škole realizoval ďalší ročník akcie s názvom "Bubnovačka", ktorú organizuje Centrum slniečko, n. o. Nitra v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia páchaného na deťoch v Bratislave, pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky, p. Zuzany Čaputovej.


Uvedomujeme si, že ticho pred násilím deti neoochráni, a tak aj naši žiaci na 1. stupni bubnovali za práva detí a za to, že osud detí im nie je ľahostajný. A ako to u nás prebiehalo? Triedni učitelia najprv obznámili žiakov s touto akciou, s jej myšlienkou a poslaním - "aby bolo deti lepšie počuť", a potom si každá trieda zvolila, ako bude bubnovať, aké nástroje na bubnovačku použijú. Čo si o tom žiaci mysleli, môžete vidieť aj v našom videu, ktoré pripravili žiaci zo 4. A triedy, ktorí boli aj náš riadiaci bubnovací tím. A potom sa bubnovalo a bubnovalo...  A či našich 252 žiakov 1. stupňa takto symbolicky dalo o sebe dostatočne počuť, a tak upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím, posúďte sami.

Autor článku: Mgr. Alexovičová

Autor videa: Mgr. Čepová 

sobota 14. novembra 2020

Code Week 2020 v našej škole

V týždni od 19. 10. – 23. 10. 2020 sa v našej škole uskutočnilo podujatie Programujeme v Scratch - pridajte sa k nám. Aktivita sa uskutočnila v rámci kampane CodeWeek 2020, ktorej cieľom je popularizovať programovanie.

Presvedčili sme sa, že pomocou programovania je možné realizovať vlastné nápady. Aktivitu počas podujatia šírili a žiakov oboznamovali s programovaním Scratch pani učiteľky Čepová, Hudáčeková, Kucerová, Lukáčová a Luksajová. Žiaci našej školy sa teda zapojili do programovania v jazyku Scratch - mladší žiaci programovali s tabletmi v aplikácii Scratch Junior, starší žiaci v samostatnom programe, alebo online: https://scratch.mit.edu/ Žiaci 4.A vytvorili krátke animácie s témou Klimatické zmeny. Za realizáciu tejto aktivity sme získali CERTIFIKÁT J. Poďakovanie patrí všetkým účastníkom podujatia.

 Code Week 2020 v našej škole

VYV: Halloween
 

Október - mesiacom úcty k starším

Október je mesiacom úcty k starším. Pripomíname si ho každý rok a to rôznymi reláciami, rozprávaním o našich starých rodičoch. Sme vďační za ich bohatstvo múdrosti a skúseností, ktoré majú, vážime si ich a učíme sa od nich. Uvedomujeme si, že v babke a dedkovi máme poklad. Dokázali sme to dať aj na papier a v podobe pekných básní, alebo príbehov. Určite našich najmilších potešili J

Všetkým prajeme najmä pevné zdravie, veľa životného elánu a tešíme sa na skoré stretnutie!

 


 

Obohatenie: Amerika

          

Tému Objavenie Ameriky sme rozšírili....ďakujeme Noemi za ukážky a pekné spomienky na miesta, ktoré navštívila :-) 

Projekty "Vesmír"


 

Projekty "Our Clubs"

Prezentácia projektov - skupinová práca... 

Európsky deň jazykov

V tomto roku sme sa zapojili do Európskeho dňa jazykov online. Zúčastnili sme sa prednášky "Inteligentný robot namiesto angličtinára?" a dozvedeli sme sa aj o ponuke nových nástrojov, ktoré môžeme využiť :-)

 

Matematický klokan

A opäť sme boli úspešní riešitelia tejto najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl :-)

Hlavným poslaním súťaže je  propagovať a popularizovať logické myslenie a matematiku medzi žiakmi,  umožniť žiakom súťažnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl...

Vyhlasovateľom súťaže je asociácia Klokan bez hraníc so sídlom v Paríži.

Usporiadateľom súťaže v Slovenskej republike je TALENTÍDA, n. o., so sídlom v Bratislave.
 

Funtronic

Funtronic - interaktívna podlaha je moderná pomôcka, ktorá podporuje vzdelávanie a rehabilitáciu všetkých detí.Využívame ju počas krúžkovej činnosti, ale aj počas vyučovania :-)