utorok 25. mája 2021

Zem pre nás – my pre Zem - eTwinning v 4.A

V tomto školskom roku sme sa zapojili do ďalšieho eTwinningového projektu. Medzinárodný projekt pod názvom Zem pre nás - my pre Zem realizujeme spoločne s ďalšími partnerskými školami zo Slovenska (Tvrdošín) a Českej republiky ( Hustopeče a Hradec Králové).


Projekt je zameraný na rôzne aktivity, ktoré umožnia žiakom osvojiť si zásady správania voči prírode a tiež jej ochrany, spoznávajú dôležitosť prírody pre človeka, vzájomnú potrebu a ovplyvňovanie sa. Výsledky ich práce zhmotnia do didakticko-edukačných pomôcok, využiteľných vo vyučovaní tém s enviromentálnou tematikou.

Všetci sme si rôznymi aktivitami pripomenuli aj nedávny sviatok - Deň Zeme. Žiaci si na základe zrealizovaných aktivít uvedomili, že prírodné zdroje našej planéty sú takmer vyčerpané, ovzdušie je znečistené, odpad a globálne otepľovanie ohrozujú životy ľudí a živočíchov. Nezabudli ani na konkrétnu pomoc našej Zemi a vyzbierali odpadky v okolí našej školy.

Žiaci aj prostredníctvom tohto projektu spoznávajú klímu a životné prostredie okolia svojej aj partnerskej školy, skúmajú mieru znečistenia ovzdušia vo svojom regióne, krajine, navrhnú spôsoby recyklácie odpadu v svojej domácnosti, škole, meste. Z enviropojmov, s ktorými sa stretnú počas práce na projekte, vytvoria enviroslovník - didaktickú pomôcku. Na základe spolupráce vytvorených zmiešaných envirotímov vznikajú nové priateľstvá ako základ ďalšej spolupráce.

V ďalších dňoch nás čakajú ešte mnohé zaujímavé spoločné aktivity - žiaci , rozdelení do medzinárodných envirotímov práve sledujú spotrebu vody vo svojich domácnostiach, vyrábajú dážď, realizujú rôzne pokusy, recyklujú odpad, budú tvoriť enviropexesá.... Tešíme sa aj na ďalšie online stretnutie.

http://zshu.sk/index.php/projekty/e-twinning/item/1624-zem-pre-nas-my-pre-zem-etwinning-v-4-a

 

 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára