nedeľa 15. októbra 2017

Programovanie

Deti sa môžu učiť základy programovania už od prvej triedy. Učia sa princípy algoritmov a základy logického uvažovania. Stávajú sa lepšími žiakmi, keď sú povzbudzované vysvetliť, ako riešiť problém. Keď sa deti učia programovať, učia sa presne analyticky premýšľať. Logické zručnosti, ktoré tu môžu získať, sú nenahraditeľné.
Lekcie od úplných začiatkov ponúka webstránka Code.org, s ktorou pracujeme aj my, žiaci 1.A triedy. Krúžok Programovania vedie pani učiteľka Ivana Čepová. Vo svojich prvých programoch môžeme tvoriť svoje Angry Birds so známymi postavami, alebo programovať Flappy Bird...  Code.org podporuje veľké množstvo firiem, medzi nimi aj Google, Microsoft, alebo Facebook.
Popri zvládaní kurzov na Code.org pracujeme aj s programovateľnými hračkami. Včielka Blue-Bot je v tomto školskom roku pre žiakov a učiteľov na 1. stupni novinkou. Patrí medzi podlahové roboty a môžete ju ovládať aj pomocou tabletu, alebo počítača, ktorý je vybavený BlueTooth. Programovacie kroky môžu deti zadávať priamo na včielke, alebo v tablete priamo v Blue-Bot aplikácii a kliknutím na štartovacie tlačidlo spustia včielku bez toho, aby sa jej dotkli. Včelička je priesvitná, takže zvedavci majú možnosť pozorovať aj to, čo sa deje vo vnútri tejto robotickej hračky. Včielku využívame takmer na všetkých predmetoch.
 

  


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára