streda 26. mája 2021

Tvorba plagátov - Ázia

Program Microsoft PowerPoint je skvelý nástroj na vytváranie prezentácií. Môže byť tiež použitý tvorbu tlačiteľných plagátov rôznych veľkostí. Stačí nastaviť rozmery, navrhnúť plagát a vytlačiť. Aj my sme sa takto oboznámili s ďalším nástrojom, prostredníctvom ktorého môžeme prezentovať svoje vedomosti, práce a aktivity.

V tomto školskom roku spoznávame svet, pri tvorbe plagátov sme spracovali témy ako:    

  1. Objavenie Ázie
  2. Poloha Ázie
  3. Významné štáty Ázie
  4. Zaujímavosti Ázie
  5. Cestujeme do Ázie

Svoje plagáty sme odprezentovali pred spolužiakmi. Niektorí využili možnosť nahrať vlastný komentár, ktorý spustili pri prezentovaní.
Okrem tvorby plagátov na tému Ázia bola pre nás zážitkom skupinová práca pri opakovaní učiva Ameriky. Žiaci v skupinách spoločne vyhľadávali informácie, čím si prehĺbili poznatky a stali sa tak skvelým rozšírením učiva predmetu obohatenie. Žiaci mali vopred pripravenú online nástenku, na ktorú vkladali svoje príspevky. Žiaci sa prostredníctvom týchto aktivít učia argumentovať a obhajovať svoje názory. Výsledkom ich spolupráce v skupine je však aj akceptácia iných názorov a tvorba spoločných výstupov.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára