štvrtok 24. decembra 2020

Víťazi národnej súťaže eTwinning 2020

 Aj v tomto roku sme medzi víťazmi. V Národnej súťaži eTwinning 2020 sme získali krásne 2. miesto.

Žiaci 4.A patrili medzi víťazov Národnej súťaže eTwinning aj v roku 2019, kedy realizovali počas školského roka projekt Malí programátori s českou partnerskou školou v Trutnove. Na základe dobrej spolupráce sa naše partnerské školy dohodli na jej pokračovaní v podobe projektu Erasmus+ KA2 Malí programátori, na realizáciu ktorého získali finančnú podporu. Víťazstvo v tohtoročnej súťaži patrí však aj učiteľom prvého stupňa našej školy a vedeniu školy, ktorí sa zapojili do projektu Erasmus+ . Na základe jeho realizácie sme mohli opäť založiť eTwinningový projekt, teraz však pod názvom Malí – veľkí programátori. Aj keď niektoré aktivity realizovali iba žiaci 4.A, mnohé z nich sú výsledkom spolupráce učiteľov a žiakov oboch partnerských škôl zapojených do projektu Erasmus+.

A čo bolo cieľom projektu, ktorý získal pekné 2. miesto? V spolupráci so ZŠ Komenského v Trutnove (Česká republika) oboznámiť sa s rôznymi užitočnými aplikáciami a nástrojmi, osvojiť si algoritmické myslenie a základné programovacie princípy kódovaním v programovacom jazyku Scratch, konštruovaním programovateľných stavebníc a programovaním robotických hračiek. Žiaci a učitelia z oboch škôl si prostredníctvom mobilít odovzdávali (a budú odovzdávať) skúsenosti v tejto oblasti a riešiť rôzne úlohy hostiteľských krajín, oboznamovať sa s novými spôsobmi využitia IKT a ponúknuť praktické nápady na začlenenie programovania a robotiky do vyučovania - navrhnúť ich využitie v predmetoch 1. stupňa ZŠ.

Tohoročná súťaž musela byť z dôvodu pandemických opatrení odložená až na jeseň. Aj keď boli školy viac mesiacov zatvorené a vyučovanie prebiehalo na diaľku, napriek všetkému bola tohoročná odborná hodnotiaca komisia skutočne nadšená. Do súťaže bolo prihlásených 32 skvelých projektov. Výber bol veľmi ťažký, žiaľ počet miest v kategóriách bol limitovaný.   https://www.etwinning.sk/aktuality/vitazi-narodnej-sutaze-etwinning-2020-32


 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára