piatok 27. novembra 2020

Aj dargováci bubnovali

 19. novembra sa aj na našej škole realizoval ďalší ročník akcie s názvom "Bubnovačka", ktorú organizuje Centrum slniečko, n. o. Nitra v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia páchaného na deťoch v Bratislave, pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky, p. Zuzany Čaputovej.


Uvedomujeme si, že ticho pred násilím deti neoochráni, a tak aj naši žiaci na 1. stupni bubnovali za práva detí a za to, že osud detí im nie je ľahostajný. A ako to u nás prebiehalo? Triedni učitelia najprv obznámili žiakov s touto akciou, s jej myšlienkou a poslaním - "aby bolo deti lepšie počuť", a potom si každá trieda zvolila, ako bude bubnovať, aké nástroje na bubnovačku použijú. Čo si o tom žiaci mysleli, môžete vidieť aj v našom videu, ktoré pripravili žiaci zo 4. A triedy, ktorí boli aj náš riadiaci bubnovací tím. A potom sa bubnovalo a bubnovalo...  A či našich 252 žiakov 1. stupňa takto symbolicky dalo o sebe dostatočne počuť, a tak upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím, posúďte sami.

Autor článku: Mgr. Alexovičová

Autor videa: Mgr. Čepová 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára