sobota 26. mája 2018

Obhajoby

Obhajoby ročníkových prác sa v našej triede uskutočnili v piatok, 25.5. Pred rodičmi sme prezentovali medzinárodný eTwinningový projekt Ozoboti vyprávějí, ktorý realizujeme s partnerskou školou z Českej republiky. Každý žiak prezentoval 2-3 aktivity projektu. Zvládli sme to na 1 :-)Súčasťou prezentácie projektu a zároveň ročníkovej práce žiakov bola aktivita Prezentácia významných budov v Humennom. Žiaci v spolupráci s rodičmi priestorové modely týchto budov vytvorili vopred. Pred prezentáciou na papier nakreslili okolo budov vodiace línie s ozokódmi, pripravili si krátke informácie o svojej budove a prezentovali s využitím Ozobota.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára